Duurzaam beleggen en ESG

Binnen de wereld van beleggen neemt de term duurzaamheid een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen het absolute rendement telt, maar ook de manier waarop dit rendement behaald wordt. Consumenten, werknemers, maar ook regelgevende instanties kijken steeds kritischer naar de manier waarop bedrijven omgaan met duurzaamheid.

Om dit concreet te kunnen maken zijn er diverse duurzaamheidsaspecten bepaald op basis waarvan bedrijven beoordeeld kunnen worden. Dit wordt de ESG-rating genoemd.

ESG

Environmental, Social en Governance staan voor Milieu, Maatschappij en Bestuur.

Onder Milieu scharen we zaken als CO2 uitstoot, klimaatverandering, afvalverwerking en verantwoord verbruik van grondstoffen. Bij Maatschappij denken we aan arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en toegang tot betaalbare zorg. Bestuur staat voor beloningsbeleid, diversiteit en voldoen aan accountancystandaarden.

Voor al deze zaken kan men punten scoren met een maximum van 100. Er zijn steeds meer beleggingsfondsen die enkel en alleen bedrijven opnemen die hoog scoren met een ESG-rating. Daar staat tegenover dat bedrijven die actief zijn binnen de gok- en tabaksindustrie, wapenhandel of adult entertainment actief geweerd worden. Daar valt exploratie en exploitatie van fossiele brandstof ook steeds meer onder.

Noesis en duurzaam beleggen

Voor steeds meer beleggers is duurzaam beleggen een essentieel onderdeel van vermogensbeheer geworden. Voor Noesis is het dan ook belangrijk hierin ondersteuning te bieden en ook als bedrijf zelf op een maatschappelijk verantwoorde manier te werken. Op basis van de intake wordt samen bepaald hoe duurzaam een cliënt wil beleggen en welke gevolgen dat kan hebben voor rendement en risico. Het algemene beleggingsbeleid van Noesis is niet specifiek gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen ofwel “donkergroene” beleggingen. Daarnaast richt Noesis zich niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien de duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen vaak moeilijk zijn in te schatten. Wanneer deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen worden gekwantificeerd, wordt ernaar gestreefd deze mee te nemen in de besluitvorming. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in het besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze niet goed meetbaar zijn.

Voor het bepalen van de eerder genoemde ESG score van een fonds of product, maakt Noesis gebruik van een erkende externe en onafhankelijke leverancier van fondsresearch- en analyse. Cliënten kunnen aangeven of zij “grijs”, “lichtgroen” of “donkergroen” willen beleggen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van fondsen of trackers ondersteunt Noesis in het vergelijken van duurzame instrumenten voor de cliënt. In de geselecteerde fondsen kan op verschillende manieren duurzaam belegd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan negatieve en positieve screening. Bij negatieve screening worden onethische beleggingen uitgesloten en bij positieve screening (best in class) wordt er belegd in sectoren, bedrijven of projecten, die zijn geselecteerd vanwege hun positieve ESG-prestaties ten opzichte van sectorgenoten. Wanneer, in onderling overleg, gekozen wordt voor individuele titels, kan aangegeven worden om specifiek wel of niet in bepaalde sectoren te beleggen. Op deze manier kan men actief beleggingen in bijvoorbeeld fossiele brandstof, alcohol, wapens of tabak uitsluiten.