Sinds oktober 2023 geldt op Euronext Amsterdam het motto:
‘Het is eten of gegeten worden.’

Vandaar dat Noesis Capital i.s.m. Willem Burgers de Euronext Exit Targets-Portfolio (kortweg de E.E.T.-portefeuille) introduceert.
Beleggen is namelijk vooruitzien. Anticiperen op wat (mogelijk) staat te gebeuren. Tijdig de juiste aandelenposities innemen. Vervolgens continu monitoren en de portefeuillestructuur bewaken. Met als doelstelling een bovengemiddeld beleggingsresultaat te realiseren.

De Stelling van Burgers:
Tegen de achtergrond van de volgende ontwikkelingen:

  • De tendens dat een toenemend deel van strategische lange termijnbeleggingen van institutionele beleggers wordt gedaan in de vorm van ruim verhandelbare ETFs
  • De prijsvorming van individuele aandelen hierdoor in toenemende mate indirect plaatsvindt en daardoor sterker afwijkt van de fair value
  • De liquiditeit van vooral small- en midcaps vermindert door afnemende of ontbrekende analistencoverage
  • De rationale van een beursnotering voor een middelgrote onderneming kleiner wordt omdat alternatieven – private equity of een strategische partner – aantrekkelijker zijn uit oogpunt van kostenefficiëntie en rapportageverplichtingen

Is het aannemelijk dat het aantal beursexits de komende jaren zal toenemen.
Gegeven de zwakke performance van met name het small- en midcapsegment (Midkap-index: 2022: -14%, 2023  0% en YTD -1%) is het aankoopmoment voor lange termijn beleggers nu welhaast ideaal. Het lijkt aanbevelingswaardig te zijn om nu de gewenste posities in te nemen, alvorens private equity en/of strategische kopers met diepe zakken hun slag slaan.
In de onderhavige context van de E.E.T.-portfolio is een substantieel deel van de beleggingen gericht op ondernemingen waarvan het bestaansrecht als beursgenoteerde vennootschap ter discussie kan worden gesteld. Het toekomstig beleggingsperspectief daarbij is dat bij de beursexit van de betreffende onderneming een aantrekkelijke exit-premie tegemoet kan worden gezien.

De E.E.T. Portefeuille is expliciet geen beursgenoteerd Fund en als zodanig alleen bereikbaar voor klanten van Noesis B.V.
Voor meer informatie stuurt u ons een e-mail via de button ‘Deelnemen’