Karel Vogel

Karel Vogel

Compliance Officer

Karel is zijn loopbaan in 1990 gestart als registeraccountant bij PwC.

Vanaf medio jaren negentig is hij een aantal jaar als hoofd toezicht bij de AFM verantwoordelijk geweest voor het gedragstoezicht op alle banken en beleggingsondernemingen.

Inmiddels heeft Karel al vele jaren een zelfstandige adviespraktijk op het gebied van compliance en assisteert hij bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor partijen in de financiële sector.

Bij Noesis treedt Karel op als compliance officer en richt hij zich met name op de interne compliance, het risicomanagement en de relatie met toezichthouders.
Naast controle op naleving van formele wettelijke verplichtingen bewaakt hij de integriteit van de onderneming en haar medewerkers.